Viljely


Viljely


Päätuot­teemme on man­sikka, siitä la­jikkeina Polka,,Frida ja Lumotar. Sato kyp­syy täällä met­sien keskellä hie­man myöhem­min, kuin yleis­esti Pirkan­maalla. Se saa kypsyä lu­on­nol­lis­esti oma­lla ajal­laan, ilman har­soja ja tun­neleita

Mustaherukat nyt parhaimmillaan!

Pihakioski marjatilalla avautuu yleensä heinäkuun alusta  lähtien ja on avoinna päivittäin aina elokuun alkupäiviin asti.
Vadelma, herukat ja pen­sas­mustikka aloit­ta­vat satonsa yleensä heinäkuun lop­pu kolmanneksella, jatkuen usein  eloku­ulle.

Satoti­lanteesta ja va­rauk­sista voit kysyä tai vi­estitellä puhe­limeen 050-3252225 (Marja-Leena), tai sähköpos­tilla: sark­il­am­mintila@​kotiposti.​net


Palvelun tuottaa Fokus
Särkilammin Marjatila Copyright (c)2020, All Rights Reserved.